Ventelisten

              Regler for Islegaard´s venteliste.


For at kunne købe et hus I H/F Islegaard, skal du stå på vores venteliste.


For at blive skrevet op skal du gøre følgene:


  • Henvende dig personligt i kontorets åbningstid.
  • Det koster 500 kr. som indbetales på konto: 5332  0244149,    betalingen gælder for indeværende år. Husk at skriv dit fulde navn på indbetalingen
  • Først når vi har modtaget din indbetaling, bliver du skrevet på ventelisten, og datoen er din anciennitetsdato.
  • Ventelisten bliver opdateret lige omkring d. 1. i måneden, men du er i betragtning allerede når du har indbetalt.
  • Herefter skal du hvert år, senest d. 1.4 indbetale 250 kr. på           konto: 5332 0244149,  for at vedblive på ventelisten, -indbetaler man for sent rykkes man nederst på listen, indbetaler man ikke, tages man af listen.
  • Der er max 150 på ventelisten
  • Det er din pligt at meddele foreningen, hvis du får ny mail, telefonnummer eller adresse, til næstformanden         naestformand@hf-islegaard.dk
  • Når du får tilbudt en kolonihave, er det vigtigt at du reagerer,

inden 3 hverdage.

  • Hører vi ikke fra dig, mister du din anciennitets dato, og  rykker

nederst på listen.

  • Spørgsmål til ventelisten rettes til vores næstformand

 naestformand@hf-Islegaard.dk

 


         Venteliste opdateret 04.10.2021


15.9.21

Ventelisten åbnes tidligst igen ved sæsonstart d. 27.3.22


For at se hele ventelisten, kan du klikke HER


Husk, at du, som er på ventelisten, selv skal sørge for at indbetale 250 kr. hvert år, senest 1. april for at fastholde din anciennitet på ventelisten.

Arbejdernes Landsbank konto nr: 5332 0244149

Husk at skriv dit fulde navn på indbetalingen.

               

Hvis der er ændring af din adresse, tlf. eller mail, er det vigtigt at du meddeler det til vores næstformand på naestformand@hf-islegaard.dk