Interessearbejde

Interessearbejde


Ca. hvert 3 år bliver du jf. § 8.3 i foreningens vedtægter, indkaldt til en hyggelig dag med interessearbejde.


Bestyrelsen planlægger op til dagen, - i samråd med foreningens handyperson - hvilke arbejdsopgaver, der er.

På dagen fordeler bestyrelsen opgaverne mellem de fremmødte.


Der er arbejde for både unge og ældre, i fællesskab og i en god stemning udfører vi de opgaver der er, -  ingen overstrænges.


Indkaldelse til interressearbejdsdag d. 3.Sep 2023 HERDatoer for 2023


Søndag d. 14.5, d.11.6, og d.3.9


Indkaldelsen sker jf. § 8.3 i foreningens vedtægter.
Afbud skal ske senest 3 dage før.
Ved udeblivelse uden rettidig afmelding jf. § 2, vil man blive pålagt en afgift på 500 kr.


Henvendelse vedr. interessearbejde kan ske via mail på 

interessearbejde@hf-islegaard.dk