Bestyrelsen

BestyrelsenForrretningsorden for bestyrelsen i HF Islegaard -  HERMailadresser og fordeling af ansvarsområder:


Formand


bestyrelsen@hf-islegaard.dk

Kontakt til kommune, offentlige instanser.

Opdatering af venteliste og hjemmeside.

Kontaktperson for alle ansatte i HF Islegaard

Kloakudvalg


Næstformand


naestformand@hf-islegaard.dk

Vurdering, køb og salg af huse.

vurderingsudvalg


Kasserer


kasserer@hf-islegaard.dk

Økonomi og budget

Forsikrings policer, indsamling og afregning af vandaflæsning.


Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem@hf-islegaard.dk

IT, Hjemmeside, Facebook, Interesse arbejde


Sektetær


sekretaer@hf-islegaard.dk

Alt skrivearbejde, referater m.mSuppleanter


 

Alle i bestyrelsen besvarer mail løbende