Breaking NewsHovsa! :) 

Der er ved en fejl blevet vedhæftet en forkert "dagsorden" i forbindelse med materialet udsent d. 9.10.23, den korrekte dagsorden findes i "Indkaldelsen for Ekstraordinær GF 2023" - Her


Referat for Ekstraordinær GF 2023 - Her


Oplæget fra Spar Bank fra Ekstraordinær GF 2023 - Her


Indkaldelsen for Ekstraordinær GF 2023 - Her


Nyhedsbrevet for september 2023 - Her


D.22.8.23

Et lille "Ansigts løft" på hjemmesiden, håber I kan lide det :)

Mindre rod, mere logik.


Kontortider 2023

I sæsonen, fra sommertidsstart til sommertidsslut, har kontoret på Glentestien 187A, åben for personlig henvendelse, d. 1. + 3. tirsdag i mdr. mellem kl. 17-18, samt søndag d. 14.5, d. 11.6 og d. 3.9 mellem kl. 10-11

 

D. 27.8. 23

Der køres opkrævninger hos Nets på tirsdag, herefter kan I tilmelde jeres betaling til PBS så haveleje mm fremover vil blive trukket automatisk.

Da det er en ny PBS aftale er dette måden det skal gøres på.


D. 7.8.23

Info fra Herlev kommune ift. lovliggørelsesprocessen

Processen er nu påbegyndt og i den nærmeste fremtid vil de have lejere, på hvis lod der af Herlev kommune tidligere er konstateret ulovligt byggeri, modtage et varsel om lovliggørelse.


2021

Omkring godkendt projekt om belægning Glentestien fra Købmand til festplads og Mejsestien fra festplads til købmand, så I kan se, hvordan det ser ud i Solrød strand:

https://dob.dk/project/veje-solroed-strand/