Om H/F Islegaard

H/F Islegaard

D. 28.8.20

Kære have lejer.

Bestyrelsen kan via foreningens Facebook side konstatere, at der er noget forvirring ift. den mail og de afvisende svar, nogle have lejere har fået fra Jacob (vores kontakt i forvaltningen) ift. den lovliggørelsesproces, som Herlev kommune netop har igangsat. Han (Jacob) har ydermere oplyst mig om, at have lejerne ikke forstår bestyrelsen, så derfor har vi valgt at skrive dette opslag i et forsøg på at forklare bestyrelsens handlinger.

Jeg modtog mandag d. 24.8 kl. 18.56 en mail fra samme Jacob, som orienterede om, at nu var de nået til vores forening i forbindelse med den lovliggørelsesproces, der er varslet i kølvandet på lokalplan 114’s vedtagelse i efteråret 2018.

Han udbad sig ejeroplysninger, navne og privat adresser på 212 haver. Jeg besvarede hans mail med, at det kunne bestyrelsen, uden samtykke fra den enkelte have lejer, desværre ikke være behjælpelig med, da vi pga. den persondataforordning, som blev vedtaget i maj 2018, i bestyrelsen har udarbejdet materiale, hvori der står, at de personoplysninger foreningen indhenter, kun må bruges til bestemte formål, nemlig at drive foreningen (kontingent betaling, salg osv.) og kun må deles med kolonihaveforbundet, med hvem HF Islegaard har udarbejdet en databehandler aftale.

Jeg orienterede ham (Jacob) om, at bestyrelsen først skulle indhente samtykke fra de 212 have lejere, og at jeg derfor mente, at det var nemmere, at jeg sendte en mail til de aktuelle have lejere, hvori jeg bad jer om selv at henvende jer til forvaltningen med de relevante oplysninger. Det svar er han absolut ikke tilfreds med, og vi er stadig i dialog, han mener fortsat, at bestyrelsen har pligt til at udlevere de omtalte personoplysninger og skriver at det er besværligt, at han modtager mail drypvis fra 212 have lejere, hvilket muligvis kan forklare de svar, han har givet til de have lejere, der har kontaktet ham.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne understrege, at det på ingen måde skal opfattes, som om vi ikke vil samarbejde med forvaltningen i Herlev kommune eller andre instanser, men vi er nødt til at overholde de love, der er, - også persondataloven. Kommunen har til en hver tid ret til at undersøge en have ved mistanke om ulovligt byggeri, og i det tilfælde, hvor der konstateres ulovligt byggeri i en have, så er sagen en hel anden. Så har kommunen en lovhjemmel til at få personoplysninger udleveret, hvilket bestyrelsen selvfølgelig vil efterleve. På nuværende tidspunkt er der ikke konstateret overbebyggelse i nogle haver, men forvaltningen mener, at der er en mulighed for det i de 212 haver.

En af hans kolleger færdes i øvrigt fortiden rundt i foreningen dels for at opmåle, og dels for at aflevere varslings breve.

De have lejere, der ikke har modtaget en mail eller ikke i løbet af et par dage, modtager et brev fra bestyrelsen, er ikke blandt de 212 haver.

De oplysninger bestyrelsen beder jer sende til forvaltningen på mailadr. : Jacob.Uhrskov.Egholm@herlev.dk

er jeres have nummer, navn og privat adresse.

Jeg håber at ovenstående hjælper på evt. forvirring, ellers er I altid velkommen til at skrive til undertegnede på: bestyrelsen@hf-iselgaard.dk

På vegne af bestyrelsen

Majbritt Kronbøl

Formand 

10.9.2020


Generalforsamlingen som skulle have været afholdt onsdag d. 21.10.20 er desværre aflyst pga. Covid-19


Hækbestilling senest 29.9.2020

Hent blanket på kontor eller under Praktiske Oplysninger/Hæk


D.22.3.20

Kære have lejer.
I et forsøg på at stoppe spredningen af Corona virus anbefaler sundhedsstyrelsen at offentlige toiletter rengøres mindst en gang om dagen. I foreningen har vi ikke resurser til at rengøre alle toiletter hver dag, derfor har bestyrelsen besluttet, at det kun er handicap toilettet der rengøres hver dag. Toiletterne ved købmanden har alle have lejere nøgle til, og derfor kan de ikke låses af, men de rengøres ikke, benyttes disse er det på eget ansvar.


Bestyrelsen har ligeledes besluttet at alle fælles arrangementer i foreningen er aflyst.

På bestyrelsens vegne

Majbritt Kronbøl

                

Bestyrelsen har besluttet så småt at genåbne for opmålinger, vurderinger og salg.
For at undgå covid-19 smitte ved opmåling og vurdering er det vigtigt at have lejer tager størst mulig hensyn til vurderings folkene mens de arbejder. Ønsker man at sælge i år skal man henvende sig til: naestformand@hf-islegaard.dk senest d. 15.8.2020.


Vi åbner ligeledes op for personligt fremmøde på kontoret, fra tirsdag d. 26.5.20 kl. 17 – 18. 
Vi opfordrer dog nuværende have lejere til fortsat at sende mail, med mindre det er meget vigtigt at møde op personligt.
Mvh Bestyrelsen