Om H/F Islegaard

H/F Islegaard

29.09.2020

Nyt om letbanen: Se HER


28.08.2020

Herlev Kommune har startet arbejdet med lovliggørelse af kolonihaver og indledt opmåling af haver – se HER


Husk at indsende eller aflevere vandaflæsning


D. 3.11.2020

Dato for generalforsamling 2021 er:

Søndag d. 21.3.21

05.10.2020


Sæson slutter ved sommertid slut den 25. oktober.

Efter denne dato kan alene postkasse ved købmand benyttes.

Postkasse ved kontor lukket for vinteren

Brug postkasse ved købmandens dør.


Tak for en god men udfordrende sæson i Corona-tider.


D.3.11.20

Kære have lejer.

Da der har været et forholdsvist stort forbrug af fælles vand 2019-2020 har bestyrelsen besluttet at aflåse toiletterne ved købmanden i vinterperioden.

Skulle det vise sig at det ikke er derfra det høje vandforbrug er, holdes de igen åbent næste vinter.

På vegne af bestyrelsen 

Majbritt Kronbøl