Om H/F Islegaard

H/F Islegaard


30.03.2020 Se Nyhedsbrev april under Referater


Foreløbig dato for afholdelse af generalforsamling 2020: Hvis sundhedsstyrelsen har åbnet op for igen at kunne forsamles, afholdes der generalforsamling torsdag d. 28.5.20. kl. 18.00, - hvis ikke udskydes den endnu en gang. Man modtager selvfølgelig en indkaldelse 14 dage inden afholdelsen

              

22.03.2020

Som bekendt starter sæson 2020 ved sommertidsstart søndag d. 29.3.20, men pga. Corona virus er kontoret lukket for personlig henvendelse, ligesom der heller ikke afholdes bestyrelsesmøder.
Der opmåles, vurderes og sælges ikke før Corona krisen er overstået, vi følger regeringens anbefalinger og vurder der ud fra hvornår det igen er sikkert at åbne.

Følg med på hjemmesiden hvor det vil blive annonceret hvornår kontoret igen er åbent for personlig henvendelse og opskrivning til venteliste.

Bestyrelsen besvarer selvfølgelig mail.

På bestyrelsens vegne

Majbritt Kronbøl


D.22.3.20

Kære have lejer.
I et forsøg på at stoppe spredningen af Corona virus anbefaler sundhedsstyrelsen at offentlige toiletter rengøres mindst en gang om dagen. I foreningen har vi ikke resurser til at rengøre alle toiletter hver dag, derfor har bestyrelsen besluttet, at det kun er handicap toilettet der rengøres hver dag. Toiletterne ved købmanden har alle have lejere nøgle til, og derfor kan de ikke låses af, men de rengøres ikke, benyttes disse er det på eget ansvar.
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at alle fælles arrangementer i foreningen er aflyst.

På bestyrelsens vegne

Majbritt Kronbøl


Kære have lejer.

Da regeringen har vedtaget at man ikke må samles i grupper på over 100 personer indendørs, er den ordinære generalforsamling d. 1. april 2020 aflyst.
Ny dato meldes ud så snart den kendes og selvfølgelig med 14 dages varsel.

Der er d.d. sendt mail og breve til alle have lejere

På vegne af bestyrelsen
Majbritt KronbølOpdateret 04.03.2020:


Herlev Kommunalbestyrelse har den 19. februar 2020 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 120 for boligbebyggelse på Lyskær 13 B+C i otte ugers offentlig høring. Lokalplansforslaget er motiveret af AG Gruppens ønske om, at udvikle matr. nr. 4ag og 4ed, Herlev, til etageboliger. Ejendommen har tidligere været benyttet til erhverv.

I den forbindelse har Herlev kommune bedt os formidle vedhæftede høringsbrev - SE HER

Spørgsmål kan rettes til kommunen.
Forklaring til voldgift 17.03.2020

Jeg har fået en del spørgsmål vedr. voldgiftssagen og dem vil jeg forsøge at forklare her.

Barslund kan IKKE stævne have lejerne i et forsøg på at få dækket de kr. 18. mill, de ikke fik medhold i i voldgiftsretten, voldgiftsretten er ”højesteret” for byggesager og kan ikke ankes. Den stævning mange have lejere fik lige omkring jul bliver kun aktuel hvis haveforeningen ikke vil betale de kr. 4.8 mill som vi blev ”dømt” til i voldgiftsretten, så vil dette beløb kunne inddrives hos have lejerne. Dette er jo ikke tilfældet, så der er ikke noget at være nervøse for.
Hvis man er med i fælleslånet og gerne vil indfri hele eller dele af summen for kloakprojektet, skriver man til mig på mail kasserer@hf-islegaard.dk og jeg sender en beregning hvor der tages højde for renter og afdrag på lånet ¨.
Der har været en enkelt der undrede sig over bankomkostninger til projektet, og det er de renter og gebyrer foreningen har betalt for forhøjelse af lån efter syn og skønssagen.
Nogle have lejere har spurgt, hvorfor jeg ikke har sendt en opgørelse til hver enkelt have ud sammen med opgørelse på hvad den enkelte skal betale for at indfri lånet, her er 2 grunde:
For det første er det et kæmpe arbejde da der er 348 haver og for det andet vil der være nogle have lejere der ville opfatte en sådan opgørelse som om der SKULLE indbetales

Hvis der kommer flere spørgsmål alle kan have glæde af svarene på vil jeg lægge svarene op på hjemmesiden løbende.

På bestyrelsens vegne

Anne Cameron
kassererSpørgsmål til Voldgift 18.03.2020
Får man hele beløbet retur ved salg, hvis man har indfriet hele kloakbeløbet altså de kr. 104.080,91
Ja man får hele beløbet retur, nu hvor vi kender hele prisen for projektet, bliver summen for dette lagt til vores egenkapital. Vi henholder os til kolonihaveforbundets retningslinjer hvor man IKKE afskriver på kloak.
Det har i de haveforeninger, der har fået kloakeret ikke været noget problem at få solgt til den højere pris, der har for nogle foreninger ligefrem været større interesse i at købe haver netop fordi der er kloakeret.
Hvis man allerede har betalt de kr. 60.000 og ikke ønsker at indbetale de resterende kr. 44.080,91, som er rest beløbet for kloakken, skal man ikke gøre noget, jeg notere alle der indbetaler. Først når lånet er bevilliget og jeg kender både beløb og vilkår kan jeg oplyse hvor meget der vil blive opkrævet i lån fremover.
På bestyrelsens vegne
Anne Cameron
Kasserer