Om H/F Islegaard


17.01.2021

Forsamlingsforbud/generalforsamling 2021

Indtil videre gælder skærpede tiltag mod Corona, herunder et nationalt forsamlingsforbud på flere end 5 personer, der også omfatter konferencer, generalforsamlinger og lignende.

I kan læse om myndighedernes skærpede tiltag på coronasmitte.dk

Hvad med generalforsamlingen?

Forsamlingsforbuddet betyder, at det ikke er lovligt at afholde generalforsamlinger lige nu, og det er Kolonihave Forbundets og vores vurdering, at vi ikke vil kunne afholde dem, før forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer.

Myndighederne har meldt ud, at restriktionerne først bliver ophævet, når det er forsvarligt

Kolonihave Forbundet anbefaler, at vi venter med at fastsætte en ny dato til det igen er lovligt, at alle i foreningen kan mødes.

Indkomne forslag medtages selvfølgelig i indkaldelse til en kommende GF.


Postkasse ved kontor lukket for vinteren

Brug postkasse ved købmandens dør.


D. 14.12.20

Hvis man ser er rotte skal det angives til Herlev kommune på www.herlev.dk/rotter Husk at angiv korrekt adresse; altså både foreningens adresse og have nummer.
Lokalplan 120 om Lyskær 13b og 13C af 26.2.2020 Se HER

Opstart lokalplan 120 januar 2021 Se HER


Lokalplan 114 - Se HER

se også lokalplan 114 under love og regler

Herlev Kommune har den 18. december sendt denne mail til bestyrelserne i kolonihaverne H/F Syvendehus, HF Islegaard samt til Kolonihaveforbundet vedrørende lovliggørelse af ulovlige kolonihavebebyggelser Se HER


29.09.2020

Nyt om letbanen: Se HER