Om H/F Islegaard

H/F Islegaard

D.26.5.20
Kære have lejer.
Det har vist sig at jeg ikke klart har fået informeret foreningsservice om hvad der skal opkræves, og det er meget beklageligt og jeg er ked af den forvirring det har medført.
Vi er blevet opkrævet voldgiftsgebyr, men da voldgiften som bekendt er afsluttet, skulle dette beløb ikke have været opkrævet, det er selvfølgelig irriterende.
Der er også for nogle blevet opkrævet restance beløb, på trods af det er der er indbetalt på vores gamle bankkonto, det skyldes at foreningsservice ikke har haft adgang til den gamle konto, det er nu rettet og de der er blevet opkrævet noget de har betalt, skal selvfølgelig ikke indbetale igen.
Juni opkrævningen er inkl. forsikring for dem der er med i Tryg-fællesforsikringen og afdraget på fælleslån er korrigeret.
Fremadrettet opkræves der for aconto vand, d. 1.3 og d. 1.9 da foreningen ikke har råd til at lægge alle disse penge ud, for hvis vi gør det, er der ingen penge til vedligehold af vores forening, og jeg er sikker på, at der er mange, der lige som bestyrelsen, synes at der meget der skal laves, ikke mindst vores veje.
Jeg er indlagt i de næste 4 uger og er derfor ikke at træffe på kontoret i den periode. Jeg vil selvfølgelig besvare mails i perioden måske ikke hver dag men i hvert fald et par gange om ugen.
Mvh
Anne C, kasserer


D.21.5.20

Vedr. indbetaling af have leje og fælleslån

Der er en fejl i opkrævningen, der er opkrævet 420 kr. i voldgift, jeg har kontaktet foreningsservice omk. dette.


Dem der er med i hele fælleslånet, skal afdrage med 2065 kr. pr. kvartal.

Dem der "kun" er med på den sidste del af lånet, skal afdrage med 815 kr. pr. kvartal

Der ud over er der opkrævet 268 kr. som er afdrag på fælleslånet for maj mdr. og for aconto vand (udregnet ud fra sidste års forbrug.

Fremadrettet betaler man aconto vand sammen med have lejen i marts og i september.

Har man spørgsmål kan man maile til bestyrelsen@hf-islegaard.dk eller kasserer@hf-islegaard.dk

Mvh.Bestyrelsen


Retten i Glostrup har i dag sendt information ud i e-boks om at sagen vedr. Barslund er ophævet. Vi har betalt vores udestående til Barslund, og sagen er derfor afsluttet.D. 13.5.20
Foreløbig dato for afholdelse af generalforsamling 2020:
Hvis sundhedsstyrelsen har åbnet op for igen at kunne forsamles, afholdes der generalforsamling torsdag d. 21.10.20. kl. 18.00, - hvis ikke udskydes den endnu en gang. Man modtager selvfølgelig en indkaldelse 14 dage inden afholdelsen.


Bestyrelsen har besluttet så småt at genåbne for opmålinger, vurderinger og salg.
For at undgå covid-19 smitte ved opmåling og vurdering må have lejer ikke opholde sig hverken i haven eller i huset, mens vurderings folkene arbejder. Ved underskrivelse af div. dokumenter i forbindelse med salg, må der kun møde én sælger og én køber op kontoret. Ønsker man at sælge i år skal man henvende sig til: naestformand@hf-islegaard.dk senest d. 15.8.2020.


Vi åbner ligeledes op for personligt fremmøde på kontoret, fra tirsdag d. 26.5.20 kl. 17 – 18. og man har igen mulighed for at blive skrevet på vores venteliste.
Vi opfordrer dog nuværende have lejere til fortsat at sende mail, med mindre det er meget vigtigt at møde op personligt.
Mvh Bestyrelsen


D. 27.4.20

Lågen ved Gøgestien/Marienlundsvej er midlertidigt åben, da der arbejdes i vejen for enden af Marienlundsvej ved Ringvejen


D.22.3.20

Kære have lejer.
I et forsøg på at stoppe spredningen af Corona virus anbefaler sundhedsstyrelsen at offentlige toiletter rengøres mindst en gang om dagen. I foreningen har vi ikke resurser til at rengøre alle toiletter hver dag, derfor har bestyrelsen besluttet, at det kun er handicap toilettet der rengøres hver dag. Toiletterne ved købmanden har alle have lejere nøgle til, og derfor kan de ikke låses af, men de rengøres ikke, benyttes disse er det på eget ansvar.
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at alle fælles arrangementer i foreningen er aflyst.

På bestyrelsens vegne

Majbritt Kronbøl