Breaking News


Nyhedsbrev for september 2023 - Her


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

Se indkaldelsen her i PDF


D.22.8.23

Et lille "Ansigts løft" på hjemmesiden, håber I kan lide det :)

Mindre rod, mere logik.


Kontortider 2023

I sæsonen, fra sommertidsstart til sommertidsslut, har kontoret på Glentestien 187A, åben for personlig henvendelse, d. 1. + 3. tirsdag i mdr. mellem kl. 17-18, samt søndag d. 14.5, d. 11.6 og d. 3.9 mellem kl. 10-11

 

D. 27.8. 23

Der køres opkrævninger hos Nets på tirsdag, herefter kan I tilmelde jeres betaling til PBS så haveleje mm fremover vil blive trukket automatisk.

Da det er en ny PBS aftale er dette måden det skal gøres på.


D. 7.8.23

Info fra Herlev kommune ift. lovliggørelsesprocessen

Processen er nu påbegyndt og i den nærmeste fremtid vil de have lejere, på hvis lod der af Herlev kommune tidligere er konstateret ulovligt byggeri, modtage et varsel om lovliggørelse.


D. 13.9.23

Ny risiko for lugtgener

Vestforbrænding er igen udsat for tekniske problemer på vores Anlæg 5, som har medført driftstop med dertil hørende risiko for lugtgener fra vores affaldssilo. Der arbejdes på højtryk for at udbedre de tekniske problemer for at komme i drift så hurtigt som muligt, ligesom vi arbejder intenst på at minimere risikoen for gener. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår vi er klar, men det forventes lige nu at kunne finde sted inden weekenden i uge 37.


Vi beklager endnu engang de gener, vores anlæg medfører for vores nærmeste omgivelser.


Vi vil gerne være en god nabo. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du oplever usædvanlig støj, lugt eller støv. Ring til os på 44 85 70 00 i dagtimerne. Alternativt kan du kontakte eller informere os via mail nabo@vestfor.dk– også om aftenen eller i weekenden.