Om H/F Islegaard

Vandaflæsning

Afgift for aflæsning blive tillagt første haveleje i 2022 for de, der stadig ikke har indleveret aflæsning til sekretaer@hf-islegaard.dk  


Postkasse ved kontoret er lukket for vinteren.

Benyt postkasse ved Købmand


Referat fra generalforsamling 31.10.2021  kan ses under Referater og Nyhedsbreve


Generalforsamling 31.10.2021

Omkring godkendt projekt om belægning Glentestien fra Købmand til festplads og Mejsestien fra festplads til købmand, har Bo lovet denne link, så I kan se, hvordan det ser ud i Solrød strand:

https://dob.dk/project/veje-solroed-strand/ 

 

Sæson 2022

Kontoret har åbent tirsdage mellem kl. 17 - 18

og den 1. søndag i mdr. mellem kl. 10 – 11

Første kontor åbent i 2022 er tirsdag d. 29.3


På grund af Covid-19 opfordrer vi havelejere til at sende mail med mindre, at det er meget vigtigt at møde op personligt.


04.08.2021

Heldigvis er der havelejere, der er sender info ud via Face Book, når der er nyheder fra Herlev Kommune og Letbanen.

Bestyrelsen får kun undtagelsesvis direkte henvendelser/oplysninger fra Herlev Kommune og Letbanen.

Og i disse tilfælde giver vi info videre på hjemmesiden

 

Føj Herlev Kommune og Letbanen til på Facebook og få relevante opdateringer

Eller følg disse hjemmesider for opdateringer. www.dinletbane.dk/Roedovre  

https://herlev.dk/   


Lokalplan 120 om Lyskær 13b og 13C af 26.2.2020 Se HER

Opstart lokalplan 120 januar 2021 Se HER


Lokalplan 114 - Se HER

se også lokalplan 114 under love og regler

Herlev Kommune har den 18. december sendt denne mail til bestyrelserne i kolonihaverne H/F Syvendehus, HF Islegaard samt til Kolonihaveforbundet vedrørende lovliggørelse af ulovlige kolonihavebebyggelser Se HER


29.09.2020 om Letbanen: Se HER

27.07.2021 om Letbane Se HER

05.08.2021 Om delvis spærring i Ringvejskryds i Glostrup i perioden 9.8.2021 og 12 uger frem Se HER


12.10.2021

I forbindelse med arbejderne på Letbanen skal CG Jensen omlægge et 132 kv kabel. Dette kommer til at berøre trafikforholdene i foreningen.

Vedhæftet er et oversigtskort der viser hvilket område, der berøres. Se HER

CG Jensen har nu meldt datoer ud:

Der vil blive gravet i området (se oversigtskortet) den 14 og 15 oktober 2021, samt igen den 20 til 22 okt 2021


Nyt fra Herlev Kommune 26.03.2021: 

Regler for affaldshåndtering Se HER