Om H/F Islegaard

H/F Islegaard

05.10.2020


Sæson slutter ved sommertid slut den 25. oktober.

Efter denne dato kan alene postkasse ved købmand benyttes.


Sidste kontordag tirsdag den 27. oktober.

Vi opfordrer dog nuværende have lejere til fortsat at sende mail, med mindre, at det er meget vigtigt at møde op personligt.
Mvh Bestyrelsen


Husk at indsende eller aflevere vandaflæsning


Tak for en god men udfordrende sæson i Corona-tider.


28.08.2020

Herlev Kommune har startet arbejdet med lovliggørelse af kolonihaver og indledt opmåling af haver – se HER 

29.09.2020 Nyt om letbanen: Se HER


10.9.2020

Generalforsamlingen som skulle have været afholdt onsdag d. 21.10.20 er desværre aflyst pga. Covid-19


D.22.3.20

Kære have lejer.
I et forsøg på at stoppe spredningen af Corona virus anbefaler sundhedsstyrelsen at offentlige toiletter rengøres mindst en gang om dagen. I foreningen har vi ikke resurser til at rengøre alle toiletter hver dag, derfor har bestyrelsen besluttet, at det kun er handicap toilettet der rengøres hver dag. Toiletterne ved købmanden har alle have lejere nøgle til, og derfor kan de ikke låses af, men de rengøres ikke, benyttes disse er det på eget ansvar.

Toiletterne ved kontor/festplads låses af efter 25. oktober og kan ikke benyttes.


Bestyrelsen har ligeledes besluttet at alle fælles arrangementer i foreningen i 2020 er aflyst.

På bestyrelsens vegne

Majbritt Kronbøl

                

Opmålinger, vurderinger og salg.
For at undgå covid-19 smitte ved opmåling og vurdering er det vigtigt at have lejer tager størst mulig hensyn til vurderings folkene mens de arbejder.

Ønskede man at sælge i år skulle  man henvende sig til:

naestformand@hf-islegaard.dk senest d. 15.8.2020.