Om H/F Islegaard

H/F Islegaard


17.01.2021

Forsamlingsforbud/generalforsamling 2021

Foreløbigt frem til d. 8. februar 2021 gælder skærpede tiltag mod Corona, herunder et nationalt forsamlingsforbud på flere end 5 personer, der også omfatter konferencer, generalforsamlinger og lignende.

I kan læse om myndighedernes skærpede tiltag på coronasmitte.dk

Hvad med generalforsamlingen?

Forsamlingsforbuddet betyder, at det ikke er lovligt at afholde generalforsamlinger lige nu, og det er Kolonihave Forbundets og vores vurdering, at vi ikke vil kunne afholde dem, før forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer.

Myndighederne har meldt ud, at restriktionerne først bliver ophævet, når det er forsvarligt

Kolonihave Forbundet anbefaler, at vi venter med at fastsætte en ny dato til det igen er lovligt, at alle i foreningen kan mødes.

Indkomne forslag medtages selvfølgelig i indkaldelse til en kommende GF.


29.09.2020

Nyt om letbanen: Se HER


Postkasse ved kontor lukket for vinteren

Brug postkasse ved købmandens dør.


Tak for en god men udfordrende sæson i Corona-tider.


D.3.11.20

Kære have lejer.

Da der har været et forholdsvist stort forbrug af fælles vand 2019-2020 har bestyrelsen besluttet at aflåse toiletterne ved købmanden i vinterperioden.

Skulle det vise sig at det ikke er derfra det høje vandforbrug er, holdes de igen åbent næste vinter.

På vegne af bestyrelsen 

Majbritt Kronbøl


D. 14.12.20

Hvis man ser er rotte skal det angives til Herlev kommune på www.herlev.dk/rotter Husk at angiv korrekt adresse; altså både foreningens adresse og have nummer.


Herlev Kommune har den 18. december sendt denne mail til bestyrelserne i kolonihaverne H/F Syvendehus, HF Islegaard samt til Kolonihaveforbundet:


Til rette vedkommende i H/F Syvendehus, H/F Islegaard og i Kolonihaveforbundet

Til jeres orientering har vi på Herlev Kommunes hjemmeside publiceret denne pressemeddelelse (linket nedenfor). Anledningen er, at Herlev Kommune for tiden udsender varsler om påbud til ejere med ulovlige byggeforhold, bl.a. i H/F Syvendehus og H/F Islegaard.

https://herlev.dk/nyheder/ulovlige-kolonihavebebyggelser-skal-lovliggoeres


Som der står i pressemeddelelsen, ønsker Herlev Kommune at give kolonihaveforeningerne gode forhold, men er nødsaget til at skride ind overfor ulovlige forhold – af lovmæssige årsager, men også idet kommunen ønsker, at forholdene skal være lige for alle ejere i kolonihaveforeninger.

På Herlev Kommunes hjemmeside har vi ligeledes oprettet en side med spørgsmål/svar, for at alle kolonihaveejere kan sætte sig ind i regler og forstå Herlev Kommunes beslutning om at udstede påbudsvarsler. Den kan vi løbende opdatere, såfremt der rettes spørgsmål til os, der vurderes at have relevans for flere.

https://herlev.dk/nyheder/faq-spoergsmaalsvar-vedr-sager-om-lovliggoerelse 


Når vi sender dette til jer, er det, for at I dermed får mulighed for at udbrede kendskabet til problematikken og Herlev Kommunes bevæggrunde. Det vil vi opfordre jer til.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

 

Adam Aisen

Kommunikationsmedarbejder

 

Team Kommunikation

Herlev Kommune

Herlev Bygade 90

2730 Herlev

Tlf: 4452 7012

Adam.Aisen@herlev.dk