VurderingsudvalgHvis du ønsker dit hus vurderet, skal du kontakte næstformanden, senest d. 15.8

naestformand@hf-Islegaard.dkVurderingen er gældende et år.

Pris:

opmåling 400 kr.

vurdering 1800 kr.

indbetales på konto: 5332 0247881

 Anke:


Hvis du er utilfreds eller der er fejl i vurderingen, kan du anke til Kredsens ankevurderingsudvalg.

Du skal henvende sig til bestyrelsen i kontortiden, som derefter formidler kontakt til Kredsens ankeudvalg.

Opmåling + vurdering