Vand

Vand information


A`contovand opkræves med haveleje i september.

Årsafregning i marts.


Aflæsning skal ske ved sæsonafslutning.


Skema bliver fremsendt eller kan afhentes på kontoret.


Afgift for aflæsning blive tillagt første haveleje for de, der ikke inden sidste frist har indleveret aflæsning til sekretaer@hf-islegaard.dk  Vand information fra Herlev kommune


Prisen pr. m3 vand er 57,38 kr i 2021

Prisen pr. m3 vand er 57,25 kr. i 2022


 • Undgå vandspil
 • Undgå at vande din græsplæne, den kan sagtens klare sig
 • Saml regnvand
 • Brug en vandkande når du vander
 • Vand aldrig om dagenVed vandskade / sprængt vandrør

Kontakt en autoriseret VVS person

VVS personen skal kunne bekræfte at vandet ikke er endt i kloakken, men i jorden

Herefter skal der foretages 2 målinger af vandforbrug med 14 dages mellemrum

Kvittering for udført arbejde samt opgørelse af de 2 målinger sendes til bestyrelsen,

som herefter sender materialet, samt tidligere års forbrug til HOFOR, som herefter vil se på sagen.


I dette tilfælde gives der refusion:

 • Du har haft en skjult rørskade, hvor vandet ikke er løbet i kloakken.


I disse tilfælde gives ikke refusion:

 • Dit toilet løber eller din vandhane drypper.
 • Du har haft en skjult rørskade, men vandet er løbet i kloakken, f.eks. via gulvafløbet.
 • Du har glemt at lukke for din udendørs vandhane.
 • Du har ikke sikret dit hus for vinteren, så der er sket frostsprængning af dine vandrør.
 • Du har en synlig rørskade.
 • Du fylder vand i swimmingpools og vandbassinger.
 • Du vander din have.
 • Du har en utæt sikkerhedsventil på dit fjernvarmeanlæg.