Vand

Vand information


A`contovand opkræves med haveleje i september.

Årsafregning i marts.


Aflæsning skal ske ved sæsonafslutning.


Skema bliver fremsendt eller kan afhentes på kontoret.

Ellers skema HER

Du kan også sende et foto af din vandmåler - husk at anføre havenr.


Afgift for aflæsning blive tillagt første haveleje for de, der ikke inden sidste frist har indleveret aflæsning til sekretaer@hf-islegaard.dk  Vand information fra Herlev kommune


Prisen pr. m3 vand er 57,38 kr i 2021

Prisen pr. m3 vand er 57,25 kr. i 2022


 • Undgå vandspil
 • Undgå at vande din græsplæne, den kan sagtens klare sig
 • Saml regnvand
 • Brug en vandkande når du vander
 • Vand aldrig om dagenVed vandskade / sprængt vandrør

Kontakt en autoriseret VVS person

VVS personen skal kunne bekræfte at vandet ikke er endt i kloakken, men i jorden

Herefter skal der foretages 2 målinger af vandforbrug med 14 dages mellemrum

Kvittering for udført arbejde samt opgørelse af de 2 målinger sendes til bestyrelsen,

som herefter sender materialet, samt tidligere års forbrug til HOFOR, som herefter vil se på sagen.


I dette tilfælde gives der refusion:

 • Du har haft en skjult rørskade, hvor vandet ikke er løbet i kloakken.


I disse tilfælde gives ikke refusion:

 • Dit toilet løber eller din vandhane drypper.
 • Du har haft en skjult rørskade, men vandet er løbet i kloakken, f.eks. via gulvafløbet.
 • Du har glemt at lukke for din udendørs vandhane.
 • Du har ikke sikret dit hus for vinteren, så der er sket frostsprængning af dine vandrør.
 • Du har en synlig rørskade.
 • Du fylder vand i swimmingpools og vandbassinger.
 • Du vander din have.
 • Du har en utæt sikkerhedsventil på dit fjernvarmeanlæg.