Skal du sælge?

H/F Islegaard

         Skal du sælge?

Se Kolonihaveforbundets vejledning for køb/salg HER


Opmåling og vurdering af huse sker udelukkende i sæsonen som

er fra 1/4 til 30/9.


Vi arbejder så hurtigt vi kan, men arbejdet i vurderingsudvalget og

i bestyrelsen er frivilligt, og foregår derfor i vores fritid.

  Du skal:


 • Kontakte næstformanden for at bestille en opmåling og vurdering af huset  naestformand@hf-Islegaard.dk
 • En opmåling koster 400 kr.
 • En vurdering gælder i 12 mdr. og koster 1800 kr.
 • Begge beløb indbetales på konto: 5332 0247881
 • Bestille El-tjek hos en elektriker, indhentes inden der kan vurderes, evt. fejl og mangler udbedres.
 • Har du mail, modtager du en ejererklæring, en løsøreseddel, som du bedes udfylde og returnere
 • Har du ikke mail, bedes du hente ejererklæring og en løsøreseddel på kontoret, og returnerer dem i udfyldt stand.

Køber er ikke forpligtet til at købe indbo


Matrikel: 1a, Isleby, Islev 3a, 3bi Herlev by, Herlev, samt 68 og 69 smst.

Ejerlav / Landsejerlav: Marielundvej 51, 2730 Herlev   Når huset er vurderet


 • Når huset er vurderet, og du er klar til salg, kontaker du næstformanden, naestformand@hf-islegaard.dk, som sætter huset til salg.
 • Huset bliver så slået op internt på hjemmesiden og i skabet ved købmanden i 8 dage.
 • Herefter sættes det til salg på ventelisten. Her bliver det sendt ud i flere omgange til hele ventelisten. Der skal svares på tilbudet inden 3 hverdage.
 • Hvis huset ikke bliver solgt til ventelisten, bliver huset frigivet og man må slå det op på nettet mm.
 • Huset kan først frigives, når alle på ventelisten har fået det tilbudt


   Når køber er fundet


 • Bestilles en tingbogsattest, rekvireres og betales til tinglysningskontoret, pris 175 kr. kan også hentes her (pdf) eller på kontoret i åbningstiden
 • Du kan også udfylde en online kontaktformular HER
 • Når der er fundet en køber, aftales der et møde med dig, køber og bestyrelse, for underskrivelse af overdragelsespapirer, kontrakt m.m
 • Køber indbetaler hele købsprisen på HF-Islegaards     depotkonto; 5332 0249191.
 • Først når pengene er registeret på HF Islegaards konto sker den endelige overdragelse, og nøgler udleveres
 • Efter 14 dage overfører vores kasser beløbet til sælger, fratrukket evt. restance eller anden gæld til haveforeningen
 • Du skal selv aflæse og afmelde el.
 • Sælger og køber aflæser sammen vandforbrug, underskriver og returnerer sedlen til kontoret
 • NB! Huset må ikke sælges for mere end vurderingsprisen, dog må man godt gå ned i pris.


                Opdateret d. 20.3.20


Som bekendt starter sæson 2020 ved sommertidsstart søndag d. 29.3.20, men pga.
Corona virus er kontoret lukket for personlig henvendelse, ligesom der heller ikke afholdes bestyrelsesmøder.


Der opmåles, vurderes og sælges ikke før Corona krisen er overstået, vi følger regeringens anbefalinger og vurder der ud fra hvornår det igen er sikkert at åbne.


Følg med på hjemmesiden hvor det vil blive annonceret hvornår kontoret igen er åbent for
personlig henvendelse og opskrivning til venteliste.


Bestyrelsen besvarer selvfølgelig mail.

På bestyrelsens vegne

Majbritt Kronbøl  Elektriker


 Der er valgfri elektriker - dog skal det være en

 autoriseret installatør