Skal du sælge?

         Skal du sælge?

Se Kolonihaveforbundets vejledning for køb/salg HER


Salg af huse sker udelukkende i sæsonen som

er fra sommertidsstart til sommertidsophør.


Opmåling og vurdering bestilles senest d. 15.8 i indeværende år


Vi arbejder så hurtigt vi kan, men arbejdet i vurderingsudvalget og

i bestyrelsen er frivilligt, og foregår derfor i vores fritid.

Vær opmærksom på at, processen fra du/I kontakter næstformanden med ønske om at sælge, og til huset er solgt, kan tage op til 2-3 mdr.


  Du skal:


 • Kontakte næstformanden for at bestille en opmåling og vurdering af huset  naestformand@hf-Islegaard.dk
 • En opmåling koster 400 kr.
 • En vurdering gælder i 12 mdr. og koster 1800 kr.
 • Begge beløb indbetales på konto: 5332 0247881
 • Bestille El-tjek hos en elektriker, indhentes inden der kan vurderes, evt. fejl og mangler udbedres.
 • Har du mail, modtager du en ejererklæring, en løsøreseddel, som du bedes udfylde og returnere
 • Har du ikke mail, bedes du hente ejererklæring og en løsøreseddel på kontoret, og returnerer dem i udfyldt stand.

Køber er ikke forpligtet til at købe indbo
   Når huset er vurderet


 • Når huset er vurderet, og du er klar til salg, kontaker du næstformanden, naestformand@hf-islegaard.dk, som sætter huset til salg.
 • Huset bliver så slået op internt på hjemmesiden og i skabet ved købmanden i 8 dage.
 • Herefter sættes det til salg på ventelisten. Her bliver det sendt ud i flere omgange til hele ventelisten. Der skal svares på tilbudet inden 3 hverdage.
 • Hvis huset ikke bliver solgt til ventelisten, bliver huset frigivet og man må slå det op på nettet mm.
 • Huset kan først frigives, når alle på ventelisten har fået det tilbudt


   Når køber er fundet


 • Bestilles en tingbogsattest, rekvireres og betales til tinglysningskontoret, pris 150 kr. kan hentes HER         (eller på kontoret i åbningstiden)                                        

  Matrikel: 1a, Isleby, Islev 3a, 3bi Herlev by, Herlev, samt 68 og 69 smst.

  Ejerlav / Landsejerlav: Marielundvej 51, 2730 Herlev

 • Når der er fundet en køber, aftales der et møde med dig, køber og bestyrelse, for underskrivelse af overdragelsespapirer, kontrakt m.m
 • Køber indbetaler hele købsprisen på HF-Islegaards     depotkonto; 5332 0249191.
 • Først når pengene er registeret på HF Islegaards konto sker den endelige overdragelse, og nøgler udleveres
 • Efter 14 dage overfører foreningen beløbet til sælger, fratrukket evt. restance eller anden gæld til haveforeningen
 • Du skal selv aflæse og afmelde el.
 • Sælger og køber aflæser sammen vandforbrug, underskriver og returnerer sedlen til kontoret
 • NB! Huset må ikke sælges for mere end vurderingsprisen, dog må man godt gå ned i pris.