Affald

            Køkkenaffald

Aflevering af køkkenaffald kan ske i perioden:

1. april - 31. oktober

I april og oktober dog kun på lørdage.


Affald afleveres i klare poser til de folk der står for håndtering af affald.


REGLER FOR AFFALDSSORTERING Se HER


Affald skal afleveres i skralderummet ved købmanden


April

Kun lørdag fra kl. 9 - 10.30


Maj, juni, juli, august og september

Tirsdag kl.17 - 18

Lørdag  kl. 9 - 10.30


Oktober

Kun lørdag fra kl. 9 - 10.30        Genbrugspladsen

Haveaffald samt storskrald skal afleveres på genbrugspladsen


Åbningstider

12 - 18 på hverdage

Weekenden

10 - 18


På Herlev kommunes hjemmeside kan man hente en APP, så man kan få adgang uden for åbningstiden.


Husk at alt affald skal afleveres i klare sække

Haveaffald kan afleveres i papirsække.


De kan købes på genbrugspladsen for 5,00 kr. pr. stk.


Hvis du vil vide mere om genbrugspladsen kan du se alle oplysninger på kommunens hjemmeside her.


Bonus info. Husk at du i sommerperioden kan hente kompostorm gratis på Genbrugspladsen