Generalforsamling

November 2021


Generalforsamling tirsdag d. 22.3.2022 klokken 18.00

i Medborgerhuset - indkaldelse med materiale sendes senere


Forslag der ønskes stillet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en måned efter regnskabsåretsafslutning, dvs. d.31.1


Generalforsamling 31. oktober 2021 se HER

Revideret budget 2021 se HER

Kloakregnskab se HEREkstraordinær