Referater og Nyhedsbreve

Alle tidligere referater fra generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger er taget af hjemmesiden, fordi der pga. GDPR/persondataloven ikke må fremgå navne på havelejere.

Vi må ikke rette i disse referater.

Fremover vil alene havenummer fremgå fra referater

Bestyrelsen, 1. maj 2020


Referat 22.03.2022 - se HER

Revideret budget - se HER


Referat 31. oktober 2021 - se HER

Omkring godkendt projekt om belægning Glentestien fra Købmand til festplads og Mejsestien fra festplads til købmand, har Bo lovet denne link, så I kan se, hvordan det ser ud i Solrød strand:

https://dob.dk/project/veje-solroed-strand/   

 


Ekstraordinær