Interessearbejde

         Fælles arbejdsdag

Ca. hvert 2. år bliver du jf. § 8.3 i foreningens vedtægter, indkaldt til en hyggelig dag med interessearbejde.


Bestyrelsen planlægger op til dagen, - i samråd med foreningens handymænd - hvilke arbejdsopgaver, der er.

På dagen fordeler bestyrelsen opgaverne mellem de fremmødte.


Der er arbejde for både unge og ældre, i fællesskab og i en god stemning udfører vi de opgaver der er, -  ingen overstrænges.


Vi slutter af kl.12.00 med en god frokost.      Interessearbejde i 2022


Søndag d. 8.5, d.12.6, og d.4.9


Vi mødes på Festpladen kl. 8.30, hvor dagens opgaver uddeligeres.


Som noget nyt indkaldes haverne individuel, frem for stier. Det har været et ønske at have lejerne ved interessearbejdet får mulighed for at møde nye ansigter og herved styrke det sociale i kolonihaven foreningen.


Vi springer “morgenbuffen” over for i stedet at fokusere på en lidt bedre frokost, som vi indtager sammen klokken 12.
Der vil være øl og vand til at styrke sig på under hele interessearbejdet.


Indkaldelsen sker jf. § 8.3 i foreningens vedtægter.
Afbud skal ske senest 3 dage før.
Ved udeblivelse uden rettidig afmelding jf. § 2, vil man blive pålagt en afgift på 500 kr.


Henvendelse vedr. interessearbejde kan ske via mail på 

interessearbejde@hf-islegaard.dk