Vand

H/F Islegaard

Vand information

Det gamle vand er lukket, men alle rør i hækken tilhører foreningen og må ikke fjernes før tilladelse gives.


Vand hos Købmanden er helt lukket, så det er ikke længere muligt at hente vand der.


Der kan lukkes for det nye vand i din vandbrønd.


Alt kontakt om foreningens vandanlæg skal ske til foreningens vand-tekniker..

Det nye vand er godkendt

Husk, at du skal kunne dokumentere, at installationen er fortaget af

autoriseret VVS


Al overfladevand SKAL pumpes i drænsystemet og ikke i kloaksystemet, da det kan medføre, at pumpebrøndene bliver

ødelagt.


Hvorfor du skal tage fat i Jan T: 51 951 493 eller sende en mail vandmand@hf-islegaard.dk hvis din stophane i stykker


Benyt eventuelt postkassen på vandbygningen til beskeder m.m.


Du kan - i yderste nødstilfælde -, kontakte bestyrelsen direkte.xx