Affald

H/F Islegaard

Køkkenaffald

Aflevering af køkkenaffald kan ske i perioden:

1. april - 31. oktober

I april og oktober dog kun på lørdage.


Affald afleveres i klare poser til de folk der står for håndtering af affald.


Affald skal afleveres ved købmanden.


April

Kun lørdag fra kl. 9 - 10.30


Maj, juni, juli, august og september

Tirsdag kl.17 - 18

Lørdag  kl. 9 - 10.30


Oktober

Kun lørdag fra kl. 9 - 10.30


Genbrugspladsen

Haveaffald samt storskrald skal afleveres på genbrugspladsen


Åbningstider

12 - 18 på hverdage

Weekenden

10 - 18


På Herlev kommunes hjemmeside kan man hente en APP, så man kan få adgang uden for åbningstiden.


Husk at alt affald skal afleveres i klare sække

Haveaffald kan afleveres i papirsække.


De kan købes på genbrugspladsen for 5,00 kr. pr. stk.


Hvis du vil vide mere om genbrugspladsen kan du se alle oplysninger på kommunens hjemmeside her.


Bonus info. Husk at du i sommerperioden kan hente kompostorm gratis på Genbrugspladsen


Vores pladsmand Berit vil gerne være behjælpelig med bortkørsel af større mængder affald.

Det koster 100,00 kr pr læs, som går til vedligehold af traktor.

Berit kan træffes på tlf: 42 52 38 03