Om H/F Islegaard

H/F Islegaard

 

Kontoret.

 

Fra april til og med september har kontoret på Glentestien 187a åbent for personlig henvendelse, hver tirsdag fra 17-18

og 1. søndag i måneden fra 10 -11

 

Kontoret har første åbningsdag i den nye sæson 2019:

tirsdag d. 2.4.19 kl. 17:00 – 18:00

 

Formanden for bestyrelsen kan træffes på mail:

bestyrelsen@hf-Islegaard.dk - som bliver besvaret løbende.

 

Arbejdet i vurderingsudvalg og i bestyrelsen er frivilligt, og foregår i vores fritid, -men vi arbejder alle så hurtigt vi kan!

 

 

 

 

 

 

Opdateret 01.02.2019

 

 

Nyhedsbrev november 2018 under referater - se punktet ovenfor.

Der er en skrive fejl i det udsendte nyhedsbrev for november,

Datoen for generalforsamlingen er d. 24.3.2019

 

Lokalplan 114 for Islegaard er vedtaget - se HER

 

Opstart af SMS-alarm-kæde i Haveforeningen Islegaard

Der har desværre været en årrække med indbrud, hærværk og besøg af uindbudte gæster i vores forening.

Derfor prøver nogle havelejere at få gang i en SMS-Alarm kæde. Se HER

 

OBS:

Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning

§ 1. Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning.

Du må hverken som privat, som erhvervsdrivende eller som forening dele overvågningsbilleder med offentligheden. Det er kun politiet der må dele overvågningsbilleder. Politiet kan evt. give andre tilladelse til at dele – ofte er det medier og aviser, som får lov til det.

Deler du overvågningsbilleder f.eks. på Facebook – også selvom det er en lukket gruppe – så overtræder du persondataloven. Overtrædelsen ender oftest med bødesager på en 5.000-10.000 kroner afhængigt af den enkelte sags karakter.